Istraživanje na terenu

Takođe pružamo usluge izrade različitih studije (klimatske, prostorne, geotehničke, geomehaničke, itd.) kao i elaborata (o strateškoj procjeni i procjeni uticaja na životnu sredinu, zemljišnim politikama, turizmu, kulturnom nasljeđu, studije izvodljivosti, itd.) koje su neophodne za uspješnu realizaciju projekta.

  • Studije izvodljivosti
  • Infrastrukturne studije
  • Procjene uticaja na životnu sredinu (EIA)
  • Strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA)
  • Studije vizuelnog uticaja (VIA)