Konsultantske usluge i upravljanje investicijama

Upravljanje projektima

Pokazalo se da u doba globalizacije i vrijednosti informacija, timski rad povezanih sistema i pojedinaca širom svijeta postaje trend na ozbiljnim projektima koji imaju za cilj kvalitetno i kreativno unapređenje planersko-inženjerske prakse na ovim prostorima, kao i pružanje sveobuhvatne usluge u trenutno sve kompleksnijim zahtjevima klijenata i poštovanje procedura. Stoga je kompanija organizovana tako da odgovori na najkompleksnije zahtjeve investitora u pogledu upravljanja projektima – upravljanja turističkim naseljima, infrastrukturnim i inženjerskim objektima, industrijskim objektima, hotelima, itd.

Upravljanje izradom projekta

Pored našeg iskustva i znanja iz oblasti građevine, iskustva na izradi projektne dokumentacije, dobrog poznavanja procedura, građevinskih zakona i propisa, nudimo usluge upravljanja izradom projekta kroz sve faze njegove realizacije. Ova usluga obuhvata praćenje rada konsultanata uključenih na izradi projekta, saradnja sa projektnim timom i izvještavanje prema klijentu.

Strukturiranje projektnog tima

Oslanjajući se na iskustvo i mrežu koju su kompanija i njen menadžment do sada izgradili, CAU svojim klijentima nudi sveobuhvatne usluge sastavljanja tima konsultanata koji su potrebni za svaku fazu projekta kao i definisanje detaljne dinamike koja omogućava investitorima da ostvare svoje investicione ciljeve.

Upravljanje troškovima

Procjena neophodnih resursa i optimizacija izrade projekta garantuju njegovu efikasnu realizaciju uz pažljivo upravljanje rizikom i obezbjeđivanje rezervi za nepredviđene situacije, uvijek vodeći računa o usvojenom budžetu.

Investiciono savjetovanje

Savjetovanje u pogledu detaljne finansijske analize projekta zasnovano na stvaranju vrijednosti, proces izgradnje i strategija upravljanja sredstvima, za potrebe obezbjeđivanja stvarnog povrata investicije za naše klijente.

Pribavljanje dozvola, tumačenje regulativa i procedura – lokalni konsultant za međunarodne klijente.

Kao lokalni konsultant, pružamo našim klijentima usluge local architect / engineer of record koje obuhvataju širok dijapazon podusluga neophodnih za realizaciju projekta. Ove usluge podrazumjevaju: tumačenje lokalnih planskih, komunalnih, poreskih propisa i identifikovanje zakonskih ograničenja i mogućnosti, procjena budžeta na osnovu trenutnih i predviđenih okolnosti i trendova na svjetskim tržištima, pružanje inženjerskih smjernica za optimalna tehnička rješenja prilagođena lokalnim prilikama, kontrola projektne dokumentacije kako bi se osigurala njena usklađenost sa relevantim lokalnim propisima, prostorno planskom dokumentacijom i korekcije ove dokumentacije kako bi se omogućilo dobijanje građevinskih i drugih dozvola.